yabo官网 | 亚博体育yabo10 | www.yabovip21.com | yabo官网会展 | yabo官网资讯 | 企业门户
4月20日国内yabo官网钢市场报价
http://www.31bear.com 2016-04-21 13:18:32 中华yabo官网网
yabo官网网】讯

品名

规格

材质

产地

价格

涨跌

备注

yabo官网圆钢

Φ18-70

9sicr

山东富伦

2950

↑50

连铸;不经VD炉真空处理

yabo官网线材

Φ5.5-20

GCr15

中天钢铁

3380

↑50

连铸;

yabo官网线材

Φ6.5-29

GCr15

邢台钢铁

3280

↑100

连铸;

yabo官网线材

Φ5.5

GCr15

邢钢

3350

↑100

连铸;

yabo官网线材

Φ6.5-19

GCr15

荣钢

3080

↑50

连铸;

yabo官网线材

Φ6.5-20

GCr15

济源

3300

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ40-90

GCr15

中天钢铁

3250

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ14-39

GCr15

中天钢铁

3300

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ50-130

GCr15

兴澄

4250

-

连铸;

yabo官网圆钢

Φ30-49

GCr15

兴澄

4250

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ40-120

GCr15

锡钢

3100

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ25-130

GCr15

西宁

3530

-

连铸;

yabo官网圆钢

Φ135-200

GCr15

西宁

3700

-

连铸;

yabo官网圆钢

Φ111-200

GCr15

苏钢

3330

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ70-110

GCr15

苏钢

3250

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ35-130

GCr15

石钢

3580

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ14-34

GCr15

石钢

3550

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ45-180

GCr15

荣钢

3100

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ80-350

GCr15

齐鲁

5550

-

模铸;

yabo官网圆钢

Φ400-600

GCr15

齐鲁

5750

↑50

模铸;

yabo官网圆钢

Φ12-15.5

GCr15

南钢

3420

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ16-50

GCr15

南钢

3300

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ30-250

GCr15

巨能

3180

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ14-29

GCr15

巨能

3230

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ40-80

GCr15

建龙

3150

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ14-90

GCr15

济源钢铁

3230

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ40-129

GCr15

本钢

3200

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ130-200

GCr15

本钢

3300

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ35-100

GCr15

北满

3650

↑50

连铸;

yabo官网圆钢

Φ50-90

GCr15

宝钢

4450

↑50

连铸;

全国yabo官网钢钢厂表列价格,即钢厂出厂挂牌价格表。

文章关键字:
?

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-17:00

客服
热线

024-83959308
网站服务热线

生意
名片

微营销
拥有自己的手机名片